Drogo

Baolong zhang drogo 21 big

very cool character in GOT